В чест на народните будители,учениците от 2."в" клас с класен ръководител Таня Симеонова изработиха книгоразделители с ликовете на Паисий Хилендарски,Христо Ботев,Васил Левски .....Всяко дете получи карта с лика на будител и кратка информация за него . Учениците научиха интересни факти за живота и делото на знакови личности от нашето минало. Мероприятието завърши с подреждане на фотоизложба посветена на български будители.