Иновативната паралелка на 4"а" клас с класен ръководител госпожа Галя Димова при СУ "Никола Йонков Вапцаров"-гр.Царево, проведоха изнесен урок в спешния кабинет на Бърза медицинска помощ във връзка с работата на клуб "Да съм здрав и силен". Четвъртокласниците влязоха в ролята на лекари, които измерваха пулс, правиха кардиограма, интубираха, обездвижваха глава и крайници, поставяха инжекции и др.

      Специално благодарим на д-р Тодоров и неговия екип за оказаното съдействие и медицински умения, които ни показа.