По повод честването на Международния ден на Черно море, в часовете по изобразително изкуство, с учениците от III а, IV а и IV б клас се проведе кампания под надслов "Да опазим Черно море чисто".

        Учащи и родители участваха в анкета "Попитахме 70 човека кои са предизвикателствата пред Черно море и как да опазим водите и бреговете му чисти", с цел проучване степента на природозащитната култура, познанията за морските обитатели и отношението към опазването на черноморския район, в който живеем.

        На учениците бе презентиран научнопопулярен материал, озаглавен "Потъналата история на Черно море", свързан с изследване на морското дъно в Южното Черноморие от подводна международна експедиция.

         С изработени информационни карти и снимков материал учениците подредиха табла, за да се повиши осведомеността сред тях за флората и фауната на Черно море.