Учениците от 4 а клас с класен ръководител г-жа Златина Прокопова -Димитрова, отбелязаха Световния ден на водата 22 март - разсъждаваха над мотото за 2022 г –
„Да направим невидимото видимо” , изработиха диплянки.
 Минувачите край училището получиха изработените диплянки със съвети: как да пестим ценното богатство ВОДА.