Човек-Свят

На 18.03. и 19.03.21 г. се проведе традиционната „Национална философска конференция”  под патронажа на РУО-Бургас.

Основна идея на този форум- състезание е да провокира любознателността, да мотивира интереса и да стимулира критическото мислене на учениците.

На конференцията се представиха 111 ученици от  цялата страна.Темите, по които дискутираха  участниците изискваха задълбочено проучване и оригиналност в интерпретирането.

С гордост можем да съобщим, че СУ „Н.Й. Вапцаров” се представи достойно на конференцията като спечели две втори места в това състерание на мисълта и способността да защитиш тезата си.

Представихме се с трима участници: Димитър К. Димитров от 8 клас, спечелил II- ро място , Стефания А. Стефанова, спечелила II –ро място и Емануела Т. Енева, представила се дотойно в напрегнатото състезание .

Успехите посвещаваме на нашето  училище и на светлия празник 24-ти май.

Калинка Коева