Днес, 21.03.2022г., в основната сграда на СУ "Н. Й. Вапцаров" - Царево бе проведена беседа с ученици от V клас във връзка с организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП, свързани с подпомагане на обучението и възпитанието на учениците относно безопасното поведение на велосипедиста на пътя, спазване на общо валидните правила за лична и колективна безопасност, популяризиране на велосипедното движение като здравословно и екологично.