На 04.10.22 г. служители на РУ на МВР гр. Царево и предствител на фондация "Евелин Дуков" проведоха инструктаж на учениците от II, III, IV клас в СУ "Никола Йонков Вапцаров" относно безопасния път от дома до училище, препятствия и опасности.