Учениците от ГЦОУД 2 а/в клас с учител г-жа Мима Тодорова изработиха проекти за Международния ден на птиците - 1 април. Децата нарисуваха птиците, които харесват, намериха информация за тях и запознаха своите съученици с интересни факти за птичия свят. В дейностите Занимания по интереси учениците чуха песните и звуците на различни птици.