150 години - безсмъртие! Учениците от ГЦОУД - III а,б и IV б с учители Диляна Филчева и Мима Попова проведоха музикално - поетичен спектакъл, посветен на годишнината от обесването на Васил Левски. Децата рецитираха стихове, пяха песни посветени на Апостола, изпълниха драматизации по разказите на И. Вазов - " Синеокият рибар" и " Апостолът в премеждие"