На 09. 06. 2022 г. в СУ“Н.Й.Вапцаров“- гр. Царево се проведе тренинг на тема „ Начини за физическо и психологическо оцеляване при кризисна ситуация. Радиоактивно замърсяване“.

           Мероприятието се подготви и реализира от учениците от 10 „а“ и 10 „б“ клас и ръководителите Марийка Радкова- преподавател по Физика и астрономия и Магдалена Георгиева – педагогически съветник. Целта на инициативата беше повишаване на интереса  на учениците към природните науки и  психологията и създаване у тях на умения за оцеляване при кризисни ситуации.

       Тренингът е част от планираните мероприятия в рамките на Програмата „Иновативно училище“.