На 10 май 2023г учениците от 7в клас изнесоха иновативен урок по музика на тема - "Музикални стилове на 20 и 21 век".Те работиха екипно представиха презентации и разказаха характерните особености на стиловете и запознаха гостите със световните и български изпълнители.Гости на урока бяха г-жа Д Петкова и К.Овагемова-зам директори на СУ,г-жа М.Георгиева-пед.съветник и председателя и г-н С.Чайков - родител на Димо Чайков и председател на Обществения съвет на СУ.