Под надслов ученици обучават ученици,се организира и проведе  иновативен открит урок.Темата беше съобразена с Денят на Земята - 22.04. Участваха ученици от 8 б клас и клуб "Да съм здав и силен" 2а клас  с класен ръководител  г-жа Димова. По-големите ученици запознаха второкласниците с методите за пречистване на водата от нефтени замърсители. Учениците работиха в екипи, всеки член от групата имаше определена роля в провеждането на опитите.