На 23.11.21г. се проведоха уроци в електронна среда с учениците от 8 клас на тема „Агресията спрямо природата- агресия спрямо самите нас“, които са част от инициативите, посветени на Седмицата за превенция на агресията. Мероприятията бяха организирани от Клуб „Аз, изследователят“ с ръководител госпожа Диляна Петкова и педагогическият съветник Магдалена Георгиева. Учениците от клуба и осмокласниците представиха своето виждане по тази важна, общественозначима тема и заявиха своята съпричастност към каузата за опазване на природата.