На 24 ноември за осма поредна година се проведе Математически турнир, организиран от Методическото обединение на учителите по математика. Задачите са съобразени с изучаваното към момента учебно съдържание и са обединени тематично – изискват самостоятелно решение, като част от тях включват свободен отговор чрез аргументация.

 

В Математическия турнир участваха всички ученици с изявени интереси в състезателната математика. След оценяването се извършва класиране и награждаване на победителите.

 

Голяма част от учениците споделиха, че успешно са се справили с теста, и ентусиазирано дискутираха задачите, които са предизвикали задълбочен прочит и логично решение.