Електронно обучение

Прикачени документи

Заповеди електронно обучение
График електронно обучение
Доклад електронно обучение
Активиране на акунт за Office 365 - за родители/ ученици
Насоки към учителите от начален етап за преминаване към преподаване на нови знания онлайн
А Л Г О Р И Т Ъ М НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУ „ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – ГР.ЦАРЕВО В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19
Заповед №РД-01-154/26.03.2020 год. за удължаване на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 год.
Заповед№1318/27.03.2020 год. за удължаване срока на противоепидемични мерки и електронно обучение до 12.04.2020 год.
Заповед удължаване на извънредното положение до 13.05.2020 г.
Заповед за работа от 13.04 до 16.04.2020 год.
График за провеждане на родителски срещи в електронна среда от 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ОТ 04.05.2020 ГОД. ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Заповед за удължаване на противоепидемичните мерки и електронното обучение
Заповед преминаване на електронен дневник от учебната 2020 2021 година
Заповед за задължително носене на маски и ползване на дезифектанти в сградите на училището!!!!!!!!
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В Е-СРЕДА
Заповед и график електронна среда 11.11.2020 г.
Заповед електронна среда 23.11.2020 г. 5 кл.
Заповед и график електронна среда 23.11.2020 г. 6 - 12 кл.
Заповед електронна среда 28.11.2020 г.
Заповед електронна среда 29.11.2020 г.
Заповед и графици електронна среда 30.11.2020 г.
Заповед електронна среда 04.01.2021 год.
Графици електронна среда 04.01.2021 год.