НВО

Прикачени документи

Заявление за НВО 10 клас - Чужд език
Заявление за НВО 10 клас - ИКТ
График на дейностите за организация на НВО 10 клас 2019/2020 г.
Правила за информационна сигурност НВО 10 клас
Инструктаж на квестора по време на НВО 10 клас
Инструктаж на ученика по време на НВО 10 клас
ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Дати за провеждане на НВО 10 клас
Промени в сроковете и дейностите по организиране на НВО 7 и 10 кл. учебна 2019/2020 год.