Средно училище "Никола Вапцаров" - град Царево

         Учителският колектив на СУ "Н. Вапцаров" проведе на 21-22.09.2019г. Тиймбилдинг в Арбанаси съвмесно със Сдружение "Алтернатива за теб" на тема "Позитивна училищна среда-ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани страни".

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8