На 28 март в СУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе второ практическо проиграване на плана за евакуация в ситуация на възникнала опасност от пожар. След подаването на сигнала в 9.30 ч. персоналът и учениците извършиха евакуация за 2 минути при отлична организация и спазване на правилата и пътищата за евакуиране.

      Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно Евакуационния план на училището. Занятието включи теоретична и практическа част.

      Последвалият разбор отчете много добра готовност и ефективност за действия в ситуация на пожар.

 

      Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8