На 16 април известни български литературоведи участваха в кръгла маса „К. Константинов – познатият и непознатият“, която се проведе в камерната зала на Драматичен театър – Сливен.

      В предварително обявения конкурс (написване на приказка на тема ”Моята приказка за Вас”) участваха единадесет ученици от ІV клас. Журито класира Яница Димова, Ивайла Кузмова и Елена Василева - съответно на I, II и III място.

      Награждаването на победителите в литературния конкурс се състоя в град Сливен.

 

 

      Информация и снимков материал: Зл. Прокопова-Димитрова

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3