Открит урок в ученическата лаборатория

      На 12 декември г-жа Т. Георгиева с учениците от петите класове проведе лабораторен урок пред широка аудитория от учители по природни науки. В ролята на асистенти се оказаха дванадесетокласниците, които влязоха в ролята на лаборанти - в бели престилки и подготвени по всички правила за работа.

      С голямо усърдие и въодушевление петокласниците, под ръководството на г-жа Таня Георгиева и нейните асистенти, направиха своите първи стъпки в химията, като изследваха разтворимостта на веществата във вода, а изводите и заключенията от проведените експерименти въведоха в протоколи.

      Отритият урок премина под формата на практически опити, по време на които  петокласниците с голям ентусиазъм демонстрираха какви теоретични знания са усвоили от учебния материал.

 

      Клуб „Млад PR, журналист и фотограф 

 

Открит урок в ученическата лаборатория - Изображение 1Открит урок в ученическата лаборатория - Изображение 2Открит урок в ученическата лаборатория - Изображение 3Открит урок в ученическата лаборатория - Изображение 4