На 16 април 1879 година представителите на българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност.

     Във връзка с отбелязването на 140 години от приемането на Търновската конституция и „Ден на отворените врати“ на Районен съд – Царево, на 12.04.2019 г., ученици от клуб „Аз обичам България“, с ръководител Яна Кирязова и клуб „Рицари на словото“, с ръководител Донка Прокопова присъстваха на открит урок в Районен съд – Царево. Председателят на институцията - съдия Мария Москова,  запозна учениците  с дейността на Българския съд и даде отговори на техните въпроси, касаещи правораздавателната система в държавата. Всички получиха екземпляр  „Конституция на Република България“ и удостоверение за участие в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“

                      Яна Кирязова

 

             

 - Изображение 1 - Изображение 2