На 28 май в СУ "Н.Й.Вапцаров" - град Царево учениците от 8А клас представиха пред компетентно жури, в състав знаещи десетокласници и единадесетокласници, своите проектни работи по химия и опазване на околната среда.

      Осмокласниците изработиха информационно-образователни игри по ХООС по критерии, зададени им от техния преподавател - г-жа Таня Ангелова.

      Целите на проектните работи се изразяват в осмисляне и обобщаване на изученото в часовете по химия, както и в усвояване на уменията за организация и общуване между участниците в сформираните екипи. Момичетата и момчетата представиха своите знания в комбинация с креативни и забавни идеи, изразени в старателно изработените игри. Победителите ще представят играта си и пред други класове.

 

      Информация и снимки – г-жа Т. Ангелова

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6