Обява за свободни места за ученици за учебната 2019/2020