„Тези, които могат да променят образованието най-адекватно, са именно хората, които го познават най-добре – учителите.“ 

                                                                                                                                                                Сър Кен Робинсън

 

      Учителите от СУ „Н. Й. Вапцаров” преминаха обучителен семинар на тема „Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес”, с ръководители доц. д-р Гергана Дянкова и доц. д-р София Дерменджиева.

      В рамките на курса бяха разгледани най-често срещаните причини за професионалния стрес, като се споделиха добри практики чрез работа в екипи.

      Учителите придобиха теоретични знания и практически умения за справяне със стреса и превенция на синдрома бърнаут.

      Участниците получиха сертификати за успешно преминато обучение.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6