Обучение на ученическия екип БМЧК

      На 16 март се проведе обучение на ученическия екип БМЧК на тема ,,Общи знания“.

      Представители от БМЧК Бургас обучиха ученици от 8. и 10. клас как да реагират при необходимост и ги запознаха с целите на неправителствената организация.

      Чрез различни интерактивни методи - филмчета, презентации и забавни игри - учениците научиха за задълженията и правата си като членове на БМЧК.

      Всички показаха лидерски умения и се учиха как да работят в екип.

Обучение на ученическия екип БМЧК - Изображение 1Обучение на ученическия екип БМЧК - Изображение 2Обучение на ученическия екип БМЧК - Изображение 3Обучение на ученическия екип БМЧК - Изображение 4Обучение на ученическия екип БМЧК - Изображение 5Обучение на ученическия екип БМЧК - Изображение 6