В периода от 13.07.2020 - 17.07.2020 г. ученици от 1 "а" клас с класен ръководител Мая Димитрова, включени в група за обща подкрепа, активно и креативно участваха в занимания по интереси.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8