В СУ „Н. Й. Вапцаров” участниците от Български червен кръст проведоха лекция на тема: „ Първа долекарска помощ”:

- Цели на Първа долекарска помощ;

- Спасителна верига;

- Телефон 112;

- Какво съдържа раницата на БЧК?;

- Проверка на състоянието – съзнание, дишане, пулс, преглед на тялото;

- Видове кръвотечения - тампонираща превръзка/ противошокова поза;

- Видове рани /механични, физични, химични/;

- Разликата между топлинен и слънчев удар и странично стабилно положение;

      Учениците в прогимназиален етап с голямо желание и ентусиазъм се включиха във всички лекции и практически упражнения.

      Информация и снимки – Таня Янева

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6