Иновативните методи на преподаване се оказаха водещи за г-жа Г. Димова, която приложи работа в екип между учениците от ІІ А и VІ А. За по-малките беше истинско предизвикателство да сформират творчески екипи с шестокласниците. Кабинетът на г-жа Г. Димова се превърна в творческа работилница по изкуства, технологии и предприемачество.

 

       Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6