Г-жа Д. Петкова, зам.-директор в СУ „Н. Й. Вапцаров”, проведе открит урок на тема „Дигитално-медийна грамотност”.

      Участници бяха ученици от 10. клас и петокласниците, включени в Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”.

      Водещите насочиха вниманието на по-малките ученици към необходимостта от Интернет като средство за търсене на информация, но и разкриха рисковете, които крие общуването в реално време.

      Представиха се видовете фалшиви новини – кликбейт, пропаганда, сатира, „калпава” журналистика, подвеждащи заглавия, тенденциозни новини.

      Чрез презентацията петокласниците бяха предизвикани да дискутират по различни казуси, разделени в екипи.

      Откритият урок приключи с връчване на грамоти от г-жа Д. Фелонова – директор на СУ „Н. Й. Вапцаров”.

 

      Клуб „Млад PR, журналист и фотограф”

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6