Учениците от 9А клас на СУ „ Н. Вапцаров”, с преподавател по БЕЛ Христо Христов, проведоха на 22.03.2019 иновативен урок по темата „Сюжет и композиция на поемата „Изворът на Белоногата” от П. Р. Славейков”. При подготовката и провеждането на урока пролича ролята на различното учене в уроците по български език и литература.

      Знаковите творби от българската литература запалват децата и те сами подготвиха един по-различен прочит на произведението. Осъществена беше междупредметна връзка с изобразителното изкуство и това допълни усещането за фолклорната традиция.

      Ползата от такива иновативни уроци пролича в подготовката и в желанието на учениците да се изявят с научените знания, както и чрез играта си да предадат внушението на образите. Драматизацията по литературни творби е достъпен и увлекателен начин за възприемане. Урокът провокира размисли за родното днес и намери своето продължение в създаване есе на тема „Свое и чуждо” с аргументи от съвременния им опит и избор.

            Христо Христов

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6