Учениците от ІV Б клас, с класен ръководител г-жа М. Апостолова, отбелязаха 146 години от обесването на Васил Левски. Четвъртокласниците изработиха табла, в които представиха важни моменти от живота и делото на Апостола. 

 

 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5