Планове

Прикачени документи

Годишен план на училището 2020/2021 г.
учебен план 1 клас 2020/2021
учебен план 2 клас 2020/2021
учебен план 3 клас 2020/2021
учебен план 4 клас 2020/2021
учебен план 5 клас 2020/2021
учебен план 6 клас 2020/2021
учебен план 7 клас 2020/2021
учебен план 8 а клас 2020/2021
учебен план 8 б клас 2020/2021
учебен план 9 а клас 2020/2021
учебен план 9 б клас 2020/2021
учебен план 10 а клас 2020/2021
учебен план 10 б клас 2020/2021
учебен план 11 а клас 2020/2021
учебен план 11 б клас 2020/2021
ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС 2020 2021
ПЛАН / ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УКПН 2020/2021
ПЛАН за дейността на УКБППМН 2020/2021
ПЛАН за работа на Училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище 2020/2021
План за възпитателната работа 2020/2021
П Л А Н За действие и изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за периода 2020- 2021 година
П Л А Н НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА
П Л А Н за осигуряване на нормален учебен процес през зимата учебна 2020/2021 година