СУ Никола Йонков Вапцаров - Царево

 

 

 

СУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Царево

 

Иновативно училище

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

 

Прием в Първи клас
Научи повече
Прием в Първи клас